Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử trường Mẫu giáo Sơn Ca - huyện Nam Trà My - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử trường Mẫu giáo Sơn Ca - huyện Nam Trà My - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử trường Mẫu giáo Sơn Ca - huyện Nam Trà My - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử trường Mẫu giáo Sơn Ca - huyện Nam Trà My - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com
phone
happynewyear
thuvienanh
khovideo
Example of Category Blog layout (FAQs/General category)

Báo cáo tổng kết chuyên môn năm học 2022-2023

PDF.InEmail

Viết bởi Trần Thị Phương Thứ ba, 18 Tháng 7 2023 21:26

PHÒNG GDĐT NAM TRÀ MY

TRƯỜNG MẪU GIÁO SƠN CA

 

Số:    / BC-MGSC                                    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

Trà Don, ngày     tháng 5 năm 2023 

 

BÁO CÁO

Tổng kết năm học 2022-2023.

 

Thực hiện hướng dẫn số 334/PGDĐT-GDMN ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2022-2023 cấp học Mầm non;

Thực...

Đọc thêm...

 

Trường Mẫu Giáo Sơn Ca

PDF.InEmail

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 24 Tháng 2 2020 14:52 Viết bởi Biên tập Thứ sáu, 07 Tháng 12 2018 16:02

Đợi cập nhật ...

 
 

Banner liên kết

lichdontratre
qofice huyen
qofice phonggd
logo ptdtbttradon
logo
giangsinh2012

Thăm dò ý kiến phụ huynh!

Học sinh mẫu giáo có cần phải học trước chương trình không?
 

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Category Blog
Green Blue Orange Back to Top