Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử trường Mẫu giáo Sơn Ca - huyện Nam Trà My - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử trường Mẫu giáo Sơn Ca - huyện Nam Trà My - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử trường Mẫu giáo Sơn Ca - huyện Nam Trà My - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử trường Mẫu giáo Sơn Ca - huyện Nam Trà My - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com
phone
happynewyear
thuvienanh
khovideo

Giới thiệu

Báo cáo tổng kết chuyên môn năm học 2022-2023

Thứ ba, 18 Tháng 7 2023 21:26

PHÒNG GDĐT NAM TRÀ MY

TRƯỜNG MẪU GIÁO SƠN CA

 

Số:    / BC-MGSC                                    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

Trà Don, ngày     tháng 5 năm 2023 

 

BÁO CÁO

Tổng kết năm học 2022-2023.

 

Thực hiện hướng dẫn số 334/PGDĐT-GDMN ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2022-2023 cấp học Mầm non;

Thực...

Đọc thêm...

 

Trường Mẫu Giáo Sơn Ca

Thứ sáu, 07 Tháng 12 2018 16:02

Đợi cập nhật ...

 
 

Danh sách cán bộ giáo viên nhân viên

Thứ sáu, 07 Tháng 12 2018 15:18

  PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY   TRƯỜNG MẪU GIÁO SƠN CA                  BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CB.GV.NV NĂM HỌC 2019-2020

    

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán

Trình độ CM

Chuyên ngành

Ngày vào biên chế, HĐ

Công tác chính

Số lượng HS

Công tác kiêm nhiệm

Địa điểm làm việc

Ký...

Đọc thêm...

 
 

Banner liên kết

lichdontratre
qofice huyen
qofice phonggd
logo ptdtbttradon
logo
giangsinh2012

Thăm dò ý kiến phụ huynh!

Học sinh mẫu giáo có cần phải học trước chương trình không?
 

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Giới thiệu
Green Blue Orange Back to Top